Wilhelm Pech
Født 1876. Tyskfødt kunstner som emigrerte til USA i 1893. Fremragende arbeider i realistisk/ romantisk stil.
Hayden av Wilhelm Pech
Hayden
Wilhelm Pech
13.6 x 17.5 cm
Radering
Kr 1 500,-
Schubert av Wilhelm Pech
Schubert
Wilhelm Pech
13.6 x 17.7 cm
Radering
Kr 1 500,-
Wagner av Wilhelm Pech
Wagner
Wilhelm Pech
14.2 x 18 cm
Radering
Kr 1 500,-
Mozart av Wilhelm Pech
Mozart
Wilhelm Pech
13.8 x 17.8 cm
Radering
Kr 1 500,-
Beethoven av Wilhelm Pech
Beethoven
Wilhelm Pech
13.6 x 17.6 cm
Radering
Kr 1 500,-
Weber av Wilhelm Pech
Weber
Wilhelm Pech
13.6 x 17.4 cm
Radering
Kr 1 500,-
Schumann av Wilhelm Pech
Schumann
Wilhelm Pech
13.8 x 17.3 cm
Radering
Kr 1 500,-